Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Hooftman Autobedrijf B.V., Coenecoop 59 in Waddinxveen: het veranderen van het bedrijf uitbreiding tussenvloer werkplaats

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.