Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • SealteQ West B.V., Coenecoop 212: starten van een bedrijf in betonreparatiemortels, injectiemateriaal en coating.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.