Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Combilo Beheer B.V., Transportweg 25: het starten van een crossdock locatie voor groenten en fruit

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.