Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Snijheester De Winterdijk, Winterdijk 4: het starten van een bedrijf biologisch teelt kweken in vollegrond

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen.