Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Gromax B.V., Noordkade 16 : het veranderen van activiteit door uitbreiding

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen.