Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Loonbedrijf I.A. van der Spek B.V., Zuidelijke Dwarsweg 13BIS: veranderen activiteiten door nieuw te bouwen gaasmatsilo voor mestopslag.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.