Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • IemsCare, Koningin Wilhelminaplein 12: het starten van een pizzeria

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.