Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Straver Logistics Waddinxveen B.V., Coenecoop 595: het uitbreiden van opslag gasflessen.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.