Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • REUZEit, Coenecoop 630 in Waddinxveen: het starten van een bedrijf in verkoop van gebruikte en nieuwe laboratoriumapparatuur.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.