Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • AVT Truck- en Trailerservice Waddinxveen B.V., Transportweg 5: het starten van een reparatiebedrijf van zwaardere bedrijfsauto's en opleggers

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.