Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende.

De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen

  • Haghefilm Digitaal B.V., Coenecoop 375: starten bedrijf in audiovisuele technische werkzaamheden
  • EG Services (Netherlands) B.V., Dreef 20: veranderen bedrijf door stoppen met verkoop LPG

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.