Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding(en) ontvangen:

  • Hooftman Autobedrijf B.V., Coenecoop 59: het veranderen van het bedrijf door het bouwen van een verdieping op de oude afspuitplaats voor de opslagtanks met olie

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.