Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Combilo International B.V., Transportweg 23: het veranderen van het bedrijf door het splitsen van één inrichting in drie inrichtingen waarbij aard en indeling van de activiteiten niet wijzigen
  • Wayland Real Estate B.V., Dirk Verheulweg / Otto Matseweg op LogistiekPark A12: het oprichten van een op- en overslagbedrijf van niet gevaarlijke verpakte goederen

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.