Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Reconext trading as Teleplan Communications B.V., Coenecoop 103: het starten van een dependance voor het opslaan, testen en uitgeven van elektronische apparatuur
  • Grow4More B.V., G. van Dort Kroonweg 7: het (her)starten van een glastuinbouwbedrijf voor de teelt van boompjes in potten

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.