Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding(en) ontvangen:

  • Albert Oskam Loonwerk, Akkeroord 3B: het starten van een grondverzet- en agrarisch loonwerkbedrijf 

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.