Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding(en) ontvangen:

  • Slappendel Bouw, Bredeweg 11: het oprichten van een bouwbedrijf, fabricage van prefab bouwelementen

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.