Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Voshol Warmte- Electrotechniek B.V., Logistiekweg 1: starten bedrijf in op- en overslag, assemblage en verpakking
  • Van Weelden Caves, Kouwe Hoek 1B: starten webshop met showroom
  • Arledo B.V., Distributieweg 7: veranderen bedrijf door uitbreiding bedrijfswagengarage

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.