Op 10 december 2019 zijn de mandaten- en volmachtenregeling 2019, de mandaten- en volmachtenlijst 2019 en de richtlijnen mandaten- en volmachtenlijst 2019 vastgesteld door het college. De regelingen treden in werking een dag na bekendmaking op officielebekendmakingen.nl. Het hoofdstuk “Personeelsaangelegenheden” in de mandaten- en volmachtenlijst 2019 treedt in werking per 1 januari 2020.

Madaten- en volmachtenlijst 2019 online inzien