Op 1 juli 2019 geldt de nieuwe Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019. De Huisvestingswet geeft de mogelijkheid bevoegdheden uit de Huisvestingsverordening te mandateren. Het Mandaatbesluit Woonpartners Midden-Holland Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019 mandateert bevoegdheden met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 aan Woonpartners Midden-Holland. Het doel hiervan is de toewijzing van woningen voor zowel Woonpartners Midden-Holland als huurders beter te organiseren. Het besluit vindt u op de website www.officielebekendmakingen.nl.