Op 10 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het mandaatbesluit gemeente Waddinxveen – ODMH vastgesteld. Hierin staat beschreven voor welke taken de ODMH bevoegd is een besluit te nemen. Er zijn al langer mandaatregelingen tussen de gemeente Waddinxveen en de ODMH, dit is de nieuwste versie. Het besluit vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het besluit treedt per direct in werking. Bezwaar en beroep is niet mogelijk.