Aanpassen mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 

Op 19 april 2022 heeft het college het aangepaste Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland vastgesteld. Op 1 mei 2022 wordt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Hierdoor heeft het college besloten een nieuw mandaatbesluit vast te stellen voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). In dit Mandaatbesluit ODMH 2022 staat dat het college toestemming geeft aan de directeur van de ODMH om bepaalde besluiten te nemen namens het college. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland 2022 treedt op 1 mei 2022 inwerking.

Bekijk het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland(externe link)