Machtiging vroegsignalering Wgs [niveau 3]

Het college van B&W heeft op 12 oktober 2021 besloten de (schuld)hulpverleners van MEEVivenz en B&A SHV BV te machtigen voor het ontvangen en opvolgen van vroegsignalen. Dit besluit treedt in werking de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)