Het luchtkwaliteitsonderzoek dat de gemeente beloofde aan de gemeenteraad is afgerond. Het college van B&W heeft het onderzoeksrapport naar de gemeenteraad gestuurd. 

De gemeenteraad vroeg om een milieugebiedsonderzoek naar aanleiding van 3 geplande biomassacentrales (BMC). De gemeenteraad nam hiervoor op 19 september 2018 een motie aan. Daarom is een luchtkwaliteitsonderzoek opgezet en uitgevoerd. Inwoners die actief zijn in de discussie over de BMC’s in Waddinxveen zijn bij de uitgangspunten betrokken. 
De raad heeft het onderzoekrapport ontvangen. Het onderzoeksbureau presenteert het onderzoek op 27 november in de vergadering van de commissie Ruimte & Infrastructuur van de gemeenteraad. 

Reactie van de gemeente

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu, Gezina Atzema: “Wij hebben de zorgen van inwoners gehoord, we nemen die ook serieus. Daarom zijn we blij dat er na een lange tijd van besprekingen en berekeningen dit rapport op de tafel ligt. Het geeft ons inzicht en kan ons helpen het juiste gesprek te voeren. We beschikken nu over onderbouwde berekeningen door een onafhankelijke partij. 
Het onderzoek laat zien dat de brede toepassing van bestaande technische ontwikkelingen positief bijdraagt aan de luchtkwaliteit. De geplande BMC’s dragen nauwelijks bij aan de concentraties fijnstof en roet. Het stoken van hout door individuele inwoners, de aanwezigheid van intensieve veehouderij en het wegverkeer leveren een negatieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.”