Het heeft even geduurd maar de fijn- en stikstofmeters zijn er. Dinsdagavond 9 juli heeft de gemeente Waddinxveen een instructiebijeenkomst gehouden. 11 bewoners, verspreid over Waddinxveen, hebben zich vrijwillig gemeld en hebben een fijnstofmeter meegekregen. Er wordt een jaar lang gemeten. Een jaar is nodig omdat de grenswaarden jaargemiddelden zijn. Waddinxveen vergelijkt, op verzoek van de gemeenteraad, de resultaten daarna met de uitkomsten van een eerder luchtkwaliteitsonderzoek. Halverwege 2020 zijn de resultaten bekend. De deelnemers geven zelf aan met welk middel en hoe vaak zij over de opgehaalde data communiceren. De gemeente Waddinxveen wenst ze veel succes!

fijnstofmeter

Foto: Hart van Holland

fijnstofmeter