Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, als nabestaanden dat vragen, de grafrechten van Molukse KNIL-militairen en die van hun eventuele echtgenotes over te nemen. Daarnaast plaatst de gemeente binnenkort een vertelbank op de begraafplaats, waar aandacht is voor de (lokale) geschiedenis van de Molukse KNIL-militairen. 

Het college van B&W voelt zich verbonden met de Waddinxveense Molukse families

Het college is van mening dat het tijd is voor een betekenisvolle stap door te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds van Molukse KNIL-militairen Nederland onwaardig is geweest. En dat dit diepe sporen heeft nagelaten, tot op de dag van vandaag. 

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Molukse KNIL-militairen in Nederland aankwamen

Het college grijpt dit bijzondere historische moment aan om in goed overleg met Waddinxveense Molukse families lokaal waardering te tonen. Zaterdag 26 juni is het Veteranendag. Als symbool van respect en waardering hijst de gemeente die dag de Veteranenvlag.