Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De nieuwe en oude maatregelen gelden tot en met 6 april. Lees op de website van de Rijksoverheid over deze maatregelen.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis: “We leggen contact met de scholen en kinderdagverblijven om alles voor Waddinxveen in goede banen te leiden. Ik ben ervan doordrongen dat de maatregelen noodzakelijk en belangrijk zijn voor onze samenleving. Ik realiseer me dat dit grote consequenties heeft voor mensen. Ik roep iedereen op om zich aan alle maatregelen te houden om te voorkomen dat grote groepen mensen ziek worden.”

Hieronder de laatste stand van zaken binnen Waddinxveen.

18-03-2020, 12:10

Brief burgemeester aan alle Waddinxveners

Vandaag verschijnt een brief van de burgemeester aan alle Waddinxveners in het Hart van Holland. U leest de brief ook op onze website.

Donderdagavond publieksbalies gesloten

18-03-2020, 11:46

De komende weken, tot en met 6 april, zijn de balies van het gemeentehuis op donderdagavond gesloten.

Tweede noodverordening

18-03-2020, 11:11

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft 16 maart de 2e noodverordening COVID-19 ondertekend. 25 veiligheidsregio’s tekenen de noodverordening Corona. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus. De toegankelijke tekst van de noodverordening vindt u via de link.

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden van13 maart 2020 en de Noodverordening aanwijzing toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden van 14 maart 2020 worden ingetrokken.

  Hulp voor ondernemers

  17-03-2020, 15:54

  De Rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Vanaf 16 maart kunnen ondernemers gebruikmaken van de verruiming van de zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Daarnaast is de werktijdverkorting uitgebreid en mogen ondernemers en ZZP’ers het betalen van belastingen uitstellen. ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBK). Zie voor meer informatie de links hieronder.

  VNO NCW

  Op de website van VNO NCW is informatie te vinden voor specifieke branches en voorbeeldbrieven voor werkgevers.

  Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus?

  Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer
  0800 - 2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via het coronaloket van de Kamer van Koophandel.

  Regel uw gemeentezaken zoveel mogelijk digitaal

  17-03-2020, 13:08

  De meeste gemeentezaken kunt u online regelen. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Wij vragen u dat de komende periode zoveel mogelijk te doen in verband met het coronavirus.

  Heeft u een afspraak? Kom alleen naar het gemeentehuis als dit noodzakelijk is. Wij vragen u bij een bezoek rekening te houden met de volgende hygiëne richtlijnen en maatregelen:

  • Schud geen handen
  • Betaal met uw pinpas en niet contant
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Was uw handen regelmatig

  Afgelaste bijeenkomsten en evenementen Waddinxveen

  16-03-2020, 16:42

  Tot en met 6 april gaan alle openbare raadsvergaderingen, commissievergaderingen, themabijeenkomsten en inwonersbijeenkomsten in Waddinxveen niet door. Ook de volgende evenementen zijn geannuleerd of worden verschoven naar een ander moment:

  • Boomfeestdag (18 maart)
  • Opschoondag (21 maart)
  • Kom Binnen Bij Bedrijven (23 tot 28 maart)
  • Compostactie (28 maart)

  Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

  16-03-2020, 10:50

  Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Voor kinderen van ouders die cruciale beroepen hebben wordt uitgezocht of er opvang in de school en het kinderdagverblijf geregeld kan worden. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen

  Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

  Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor Waddinxveen?

  • De gemeente legt contact met scholen en kinderdagverblijven om alles in goede banen te leiden.
  • Het zwembad, de sporthallen en de bibliotheek zijn tot en met 6 april gesloten.
  • Wadwijzer en het Sociaal Team blijven bereikbaar via telefoon 140182.

  Noodverordening

  14-03-2020, 11:50

  In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt dat er nergens op 1 locatie meer dan 100 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Het een en ander is vastgelegd in een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. U vindt de noodverordening via de link.

  Met de noodverordening sluit de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod. 

  Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij. Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: “Dit overkomt ons. We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen. De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.

  Maatregelen

  13-03-2020, 16:32

  De Rijksoverheid heeft donderdagmiddag 12 maart nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart. Lees op de website van de Rijksoverheid over deze maatregelen.

  De gemeente Waddinxveen volgt uiteraard de maatregelen van de Rijksoverheid. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden ook in Waddinxveen afgelast. Medewerkers van de gemeente werken zoveel mogelijk thuis. Gemeentelijke bijeenkomsten (overleggen, afspraken, inwonersbijeenkomsten etc) gaan niet door. Zo mogelijk verschuiven we bijeenkomsten naar een later tijdstip. Ook de Boomfeestdag en de Landelijke Opschoondag zijn door de landelijke organisaties al geannuleerd of doorgeschoven.

  Dienstverlening gemeente

  • Blijft het gemeentehuis open?
   Het gemeentehuis is op afspraak open. Stel uw bezoek uit als u klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
    
  • Is het afvalbrengstation open?
   Ja, bij het afvalbrengstation kunt u binnen de normale openingstijden terecht.
    
  • Wordt het afval gewoon opgehaald?
   Ja, de vuilniswagens van Cyclus legen de containers en minicontainers (kliko’s) volgens de normale planning en route.
    
  • Hoe zit het met huwelijken in het gemeentehuis?
   Deze kunnen plaatsvinden, als er niet meer dan 100 gasten aanwezig zijn.
    
  • Gaat de markt in Waddinxveen gewoon door? En blijft het winkelcentrum open?
   De markt gaat gewoon door. Ook het winkelcentrum blijft open.
    
  • Zwembad Gouwebad De Sniep
   Het zwembad blijft open voor maximaal 100 personen. Om ervoor te zorgen dat er niet meer dan 100 mensen tegelijk in het zwembad zijn, neemt het zwembadpersoneel maatregelen. Meer informatie vindt u op de website van het zwembad.
    
  • Hoe zit het met begrafenissen?
   Vanaf zaterdag 14 maart mogen bij begrafenissen niet meer dan 100 personen aanwezig zijn op de begraafplaats.

  Onderwijs

  Op de website van Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus voor het onderwijs.

  Ondernemen

  Op de website van Rijksoverheid vindt  u veelgestelde vragen voor:

  Wat kunt u zelf doen?

  De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • schud geen handen;
  • was uw handen regelmatig;
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg.

  Meer informatie

  De meest recente informatie over het coronavirus vindt u op de RIVM-website.
  U kunt ook bellen met het landelijk informatienummer 0800 - 1351
  Reisadviezen vindt u op de website www.nederlandwereldwijd.nl 
  Meer informatie over GGD Hollands Midden vindt u op hun website.
   

   13-03-2020, 16:32