We kennen ze allemaal wel. Mensen die zich al vele jaren inzetten voor anderen. Voor een vereniging, stichting, kerk of goed doel. Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak in bescheidenheid en zonder eigenbelang. Kent u ook zo iemand en wilt u hem of haar eindelijk eens in het zonnetje zetten? Draag die persoon dan vóór 1 juli a.s. aan voor een Koninklijke onderscheiding.

Wanneer komt iemand in aanmerking?

Voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding gelden een aantal voorwaarden. Meerdere zaken spelen hierbij een rol, zoals de aard, periode, tijdsduur, actualiteit en herkenbaarheid van iemands activiteiten. Daarnaast is het van belang welke verantwoordelijkheid iemand draagt en in hoeverre de verdiensten vrijwillig zijn. Een voorstel dient zo goed mogelijk te worden onderbouwd. Bij het voorstelformulier dienen minimaal 3 ondersteunersbrieven, voorzien van handtekening, toegevoegd te worden.

Wilt u meer informatie?

Kent u iemand die u voor een Koninklijke onderscheiding wilt voordragen? Neem dan contact op met een medewerkster van het bestuurssecretariaat voor verdere uitleg, via tel. 14 0182 of e-mail bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl. Ook kunt u op www.lintjes.nl(externe link) lezen hoe u dat kunt doen. Een voorstelformulier vindt u via www.waddinxveen.nl/lintje.