De Legpenning, vervaardigd van verzilverd brons, heeft een doorsnede van 40 mm. De ene zijde draagt het wapen van de gemeente en op de andere zijde is de naam van de persoon die de onderscheiding krijgt en de datum van uitreiking opgenomen.

De Legpenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan die (Waddinxveense) personen of organisaties die zich bijzonder hebben onderscheiden en een grote mate van verdienste voor de Waddinxveense gemeenschap hebben gehad.

Voorwaarden/voorbeelden

  • De prestatie moet een grote betekenis hebben en een meer bijzonder karakter hebben dat het voor (delen van) de Waddinxveense samenleving gemakkelijk is om zich met de gedecoreerde te kunnen identificeren.
  • Er een langdurig uitzonderlijke inspanningen verricht voor de Waddinxveense gemeenschap
  • Te denken valt aan veelzijdigheid van vrijwilligerswerk en voor langere duur. Het behalen van een Olympische titel. Organisaties met een lange staat van dienst waarbij ‘Inzet voor de gemeenschap in Waddinxveen’ voorop staat.

Voor meer informatie over het aanvragen, bel naar 14 0182 en vraag naar het bestuurssecretariaat of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl.

Toekenning

De Legpenning wordt toegekend door het college op voordracht van de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen. Toekenning van een Legpenning wordt bijgehouden in het “Boek van de Legpenningen der gemeente Waddinxveen”. De overhandiging van de Legpenning gaat gepaard met het uitreiken van de gemeentelijke oorkonde.