Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. 

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

Hoe werkt het?

Heeft u vragen/meldingen over leerplicht, bijvoorbeeld over verzuim of verlof, dan kunt u contact opnemen met Bureau Leerlingzaken. Zij zijn voor de gemeente Waddinxveen hiervoor het aanspreekpunt.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?