De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk om aandacht te geven aan langer zelfstandig wonen. Staat u nu aan de vooravond van een verbouwing of een verhuizing? Dan is dit misschien het juiste moment om na te denken over de maatregelen die u kunt nemen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In onderstaande document vindt u de folder "Langer zelfstandig wonen", met informatie over waar u terecht kunt voor advies en (zorg)ondersteuning.

  • Waar wil ik oud worden als ik straks misschien zorg en ondersteuning nodig heb?
  • Welke zorg en ondersteuning is er in mijn omgeving beschikbaar?
  • Welke maatregelen kan ik nu al nemen om langer zelfstandig te blijven wonen?

Zomaar een paar vragen die ouderen en mensen in de omgeving van ouderen zichzelf kunnen stellen. Zolang alles goed gaat, wilt u misschien liever niet nadenken over ‘wat als het minder wordt’. Terwijl er op het moment dat er veranderingen optreden, vaak geen tijd meer is om over oplossingen na te denken en actie te ondernemen. Het is belangrijk dat u zelf op tijd nadenkt over de vraag hoe u straks wilt wonen.

Ondersteunen, verbouwen of verhuizen

Als u zelfstandig wilt blijven wonen, heeft u een aantal mogelijkheden:

  • U bepaalt welke hulp en ondersteuning u nodig heeft en onderzoekt de mogelijkheden.
  • U past uw huidige woning aan zodat u zelfstandig kan blijven wonen.
  • U verhuist tijdig naar een woning die past bij uw persoonlijke situatie.

Wadwijzer

Wadwijzer is hét centrale loket voor alle vragen over zorg, welzijn en wonen. U kunt bij Wadwijzer ook terecht met uw vragen over langer zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld voor informatie over (mantel)zorg, hulp in huis en dagbesteding. Op deze website vindt u ook de dagen, tijden en locaties van de inloopspreekuren. Heeft u geen internet? Bel dan met team Wadwijzer via het centrale telefoonnummer 14 0182.

Een gesprek met de ouderenadviseur van team Wadwijzer is ook mogelijk. De adviseur denkt met u mee over de mogelijkheden voor hulp, ondersteuning of aanpassingen aan uw woning en kan op verzoek bij u thuis komen. Voor informatie of een afspraak kunt u bellen met team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

Vrijwillige AdviesCommissie voor de woningbouw en woonomgeving (VAC)

VAC is de Vrijwillige AdviesCommissie voor de woningbouw en woonomgeving in Waddinxveen. Zij adviseert onder andere de gemeente en project ontwikkelaars bij nieuwbouw- of renovatieplannen, bestemmingsplannen en plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. De commissie toetst de plannen voor de toekomstige bewoners met de ‘ogen van de consument’. Daarnaast heeft VAC een speciale checklist opgesteld om te controleren of uw woning geschikt is om er langer zelfstandig te kunnen wonen, met of zonder aan passingen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de toegang van uw woning, de afmetingen van de ruimten, de binnendeuren en de trap. Wilt u meer informatie over deze checklist? Stuur dan een e-mail naar vac.wonen.waddinxveen@gmail.com of bel 0644409154. Een lid van de commissie kan bij u op bezoek komen om samen met u de checklist door te nemen.

Woonpartners Midden-Holland

Is uw huurwoning best ruim nu de kinderen het huis uit zijn? En bent u veel tijd kwijt aan het onderhoud van uw tuin of woning? Neem dan eens contact op met een verhuurconsulent van Woonpartners Midden-Holland. De consulent vertelt u welke mogelijkheden er zijn om te verhuizen. Woonpartners heeft gelijkvloerse woningen in Waddinxveen, Gouda, Boskoop, Zevenhuizen en Moerkapelle. In gebouwen met alleen senioren, maar ook met senioren, kinderen en starters. Maak vrijblijvend een persoonlijke afspraak om te horen wat er allemaal mogelijk is via telefoonnummer 0182646464.

Woont u nu in een koopwoning? Ook dan kunt u doorstromen naar een huurwoning. Een eigen woning verkopen betekent niet persé dat u daarna alleen naar een dure huurwoning kunt verhuizen. Afhankelijk van uw inkomen komt u misschien wel in aanmerking voor een woning in de sociale huurklasse. Of u daarbij recht heeft op huurtoeslag kunt u nakijken op de Belastingdienst. Daar worden de inkomens- en vermogensgrenzen aangegeven en kunt u een proefberekening maken.

Blijverslening

Wilt u uw woning klaarmaken voor de toekomst zodat uw huis ook het huis is waarin u langer zelfstandig kunt blijven wonen? Of heeft u of een gezinslid een specifieke zorgvraag, waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te blijven wonen? Dan kunt u een Blijverslening aanvragen.