Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 februari besloten de buitensportsportverenigingen een korting te geven op de veldhuur voor het vierde kwartaal 2020. De korting is 45% van het kwartaalbedrag. De gemeente maakt gebruik van de compensatieregeling van het Rijk om deze huurkorting te geven. De korting wordt gegeven omdat de buitensport door de coronamaatregelen voor een deel geen gebruik kon maken van de velden. De verenigingen krijgen hierover bericht van de gemeente.

Sinds oktober is sporten beperkt mogelijk

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, gelden sinds oktober extra maatregelen voor de sport. Zo mogen jong en oud geen competitiewedstrijden spelen. De jeugd tot 18 jaar mocht met elkaar blijven trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. De seniorenteams mochten met maximaal 4 personen en op 1,5 meter afstand trainen. Een maand later werd dat aangescherpt naar maximaal 2 personen. Omdat er in het vierde kwartaal dus wel voor een deel gebruik gemaakt is van de velden, heeft het Rijk aangegeven dat er maximaal 45% wordt vergoed in de huurkosten

Regelingen voor het eerste halfjaar van 2021 zijn nog niet bekend

Het Rijk werkt nog aan aanvullende regelingen voor de sport voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Daarom stelt de gemeente het in ontvangst nemen van de veldhuur voor het eerste kwartaal uit. En wacht af wat de nieuwe regeling wordt.

De binnensportverenigingen hebben hun gehuurde uren terug gegeven

Voor de binnensporters gelden de extra maatregelen ook. In december zijn ook de sportzalen voor iedereen dicht gegaan. De binnensportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de uren van het vierde kwartaal die zij niet gebruikt hebben, terug te geven aan de gemeente. Dat kan, omdat de binnensport per uur huurt. Deze uren kan de gemeente terugvragen bij het Rijk.