We lezen het iedere dag in de krant: we staan voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Deze uitdagingen ontstaan doordat economische groei, verdeling van welvaart en de toenemende druk op onze ecosystemen niet in balans zijn. De ontwikkeling van onze wereld is de afgelopen eeuw ten koste gegaan van natuur en milieu.

Ook Waddinxveen wil bijdragen aan een samenleving die beter in balans is. We doen dit door te werken aan:

  • gebruik van schone vormen van energie en warmte (energietransitie);
  • een overgang naar beter gebruik van grondstoffen (circulaire economie);
  • aanpassen aan ons klimaat (klimaatadaptatie);
  • herstellen van onze natuur (biodiversiteit).

Wat staat er in het koersdocument?

De opgaven waar we voor staan, ziet u in dit document. Ook vertalen we de wettelijke en (inter)nationale doelen naar wat we in Waddinxveen moeten doen. We beschrijven hierin onder andere:

  • hoe al deze opgaven met elkaar verbonden zijn;
  • de doelen die in Waddinxveen hebben;
  • de tastbare resultaten die het oplevert;
  • de uitvoering van de doelen;
  • wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen;
  • de kosten van de uitvoering hiervan.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het koersdocument? Stel deze dan via ons contactformulier of telefonisch via 14 0182.

U kunt het koersdocument hieronder downloaden.