De gemeente wil u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop met u omgegaan is. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over:

  • het gedrag van een medewerker of bestuurder;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • een trage, te late of geen behandeling van uw brief of vraag.

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Wat moet ik doen?

U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. Schrijf uw klacht zo kort mogelijk nadat het is gebeurd op, dan weet u nog de meeste details. Wilt u de kenmerken/zaaknummers van brieven of cliëntnummers ook vermelden.

Vindt u het invullen van het klachtenformulier lastig? Vraag dan hulp aan de klachtencoördinator. U kunt de klachtencoördinator bellen via telefoonnummer 14 0182.

Klacht indienen per post

U kunt uw klacht ook per post indienen. Wilt u documenten meesturen? Stuur dan geen originele exemplaren maar alleen kopieën mee.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Waddinxveen

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Vermeld in uw brief uw volledige naam en woonadres. Zonder deze informatie kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

U krijgt na behandeling bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman. De ombudsman adviseert om altijd eerst via de telefoon contact op te nemen over uw klacht, telefoon: 0800 335 55 55.

Meer informatie

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman(externe link).

Deze 6 weken kan met maximaal 4 weken worden uitgesteld. U ontvangt daarover dan een e-mail of brief waarin de reden staat.

Tips

Bespreek eerst uw klachten met betrokken medewerker of bestuurder zelf.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein