De gemeente wil u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop met u omgegaan is. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over:

  • het gedrag van een medewerker of bestuurder;
  • een krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • een trage, te late of geen behandeling van uw brief of vraag.

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Direct regelen

logo DigiD

Houd uw DigiD bij de hand. 

Vul meteen het klachtenformulier in

Wat moet ik doen?

U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De klachtencoördinator van de gemeente onderzoekt uw klacht. Deze kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken of om via de telefoon meer uitleg te geven.

Schrijf uw klacht zo kort mogelijk nadat het is gebeurd op; u weet dan nog de meeste details. Vermeld kenmerken van brieven of cliëntnummers.

Vindt u het invullen van het klachtenformulier lastig? Vraag dan hulp van de klachtencoördinator. U kunt de klachtencoördinator ook bellen via telefoon 14 0182.

Klacht indienen per post

U kunt uw klacht digitaal indienen, maar ook per post. Als u documenten erbij wilt doen, stuur ons geen originele exemplaren, maar alleen kopieën.

Stuur het formulier naar de Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen

U krijgt na behandeling bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman. De ombudsman adviseert om altijd eerst via de telefoon contact op te nemen over uw klacht, telefoon: 0800 335 55 55.

Meer informatie

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Deze periode van 6 weken kan met maximaal 4 weken worden uitgesteld. U ontvangt daarvan via e-mail of brief bericht onder vermelding van de reden(en).

Tips

Bespreek eerst uw klachten met betrokken medewerker of bestuurder zelf.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein