Op 8 juni 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020079169 voor het nieuwe Afvalbrengstation Waddinxveen op de locatie Coenecoop 53 in Waddinxveen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.