De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 15 april 2020 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit betreft Maatwerkverzoek capaciteitsvergroting van PGS15 opslag aan de Dirk Verheulweg 1. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2020108235.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH, namens de gemeente Waddinxveen, een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met 6 weken.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.