B&W maken bekend dat de Ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS ter inzage ligt. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn chemische stoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld regenjassen, blusschuim en als antiaanbaklaag in pannen.

Het beleid beschrijft onder welke voorwaarden grondverzet van met PFAS houdende vrijkomende grond binnen de regio en van buiten de regio mogelijk is. De beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS is een aanvulling op de Nota Bodembeheer 2016-2021 inclusief de bodemkwaliteitskaart en het in november 2020 vastgestelde regionaal beleid PFAS.

Ter inzage

De Ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS liggen ter inzage vanaf 2 september 2021 tot 14 oktober 2021. U kunt vanaf 2 september 2021 de stukken inzien.

Bekijk de Ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS(externe link)

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpnota beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS indienen. Schriftelijke zienswijzen dient u in bij de gemeente Waddinxveen, Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen.

 Wilt u mondeling reageren? Dan neemt u contact met ons op via 14 0182.