De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2021278234. Dit betreft het stallen van vrachtwagens op de parkeerplaats van Distributiecentrum Lidl aan de Louis Dobbelmannweg 1. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

  • milieuvergunning

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. De ODMH kan de stukken die u wilt inzien naar u e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit insturen. U kunt uw zienswijze sturen aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2021278234. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000