De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 19 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag is ingediend door Distributiecentrum Lidl, gelegen aan de Louis Dobbelmannweg 1 en heeft betrekking op het vergroten van de capaciteit voor het innemen en samenpersen van ingeleverde plastic flesjes ten behoeve van hergebruik. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021116505. De aanvraag betreft milieu neutraal wijzigen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.