De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 20 april 2021 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit gaat over het verzoek van het Coenecoop College om vrijstelling te verkrijgen voor het plaatsen van een vetafscheider ter plaatse van de Oude Dreef 2 (nog te bouwen). De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021119426.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de Gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.