De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 13 juli 2021 een aanvraag voor een APV/Bb Ontheffing ontvangen. Dit betreft een aanvraag ontheffing geluidshinder voor wegwerkzaamheden aan de T-splitsing N451 - N452 in Waddinxveen vanaf 27 september 2021 t/m 3 oktober 2021. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021203035.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.