De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 17 februari 2020 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit betreft een verzoek van Roveg Fruit B.V. om vrijstelling te verlenen met betrekking tot het lozen van afvalwater zonder vetafscheider op het perceel Nijverheidsweg 20. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2020049196.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de normale procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH, namens de gemeente Waddinxveen, een besluit. Dit gebeurt over meestal binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn. De termijn kan soms ook één keer worden verlengd met 6 weken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000