Op de kruising Sniepweg/Kastanjelaan ligt tussen de woningen een veldje dat voornamelijk bestaat uit verharding en een jeu-de-boulesbaan. 

Landschapsarchitect Wijnand Bouw van Bosch en Slabbers heeft vier ontwerpen gemaakt van het terrein. Omdat wij inwoners bij de herinrichting willen betrekken, vroegen wij de bewoners een keuze te maken uit één van de vier ontwerpen. Dit is gedaan met een inloopavond en enquête.

De meeste bewoners hebben gekozen voor optie D, een organisch model zonder jeu-de-boulesbaan. 

Planning

Update 3 april 2020:

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De stenen banken worden nog voorzien van hardhouten delen. Voor de uitvoering hiervan zijn enkele droge dagen nodig om de delen goed te kunnen verlijmen en is de aannemer afhankelijk van de leverantie van de materialen. De intentie is om dit in mei 2020 afgerond te hebben.

Het grasveldje in het midden wordt nog ingezaaid.