Op maandag 31 januari kunnen de politieke partijen, die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, hun kandidatenlijsten bij de gemeente inleveren. Dat kan alleen op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur. De persoon die een kandidatenlijst namens een politieke partij inlevert, moet zich legitimeren. Ook moet hij/zij van elke kandidaat een instemmingsverklaring inleveren. 

De politieke partijen kunnen gebruik maken van speciale software

Dit programma heet OSV2020PP. Hiermee kunnen zij kandidatenlijsten opstellen en inleveren en alle nodige formulieren aanmaken. Deze software download u gratis via www.kiesraad.nl(externe link). De formulieren zijn tot en met 31 januari 2022 gratis af te halen bij elk gemeentehuis en bij de Kiesraad in Den Haag. 

Voor het tijdstip van inleveren kunnen de politieke partijen een afspraak bij ons maken

U kunt ook voor een proefinlevering een afspraak maken van 24 tot en met 28 januari 2022. We kijken dan samen of de formulieren compleet en goed zijn ingevuld. Dit voorkomt dat de formulieren niet compleet zijn ingeleverd op 31 januari 2022.

Het hoofdstembureau vergadert op vrijdag 4 februari 2022

De vergadering begint om 10.00 uur in het gemeentehuis. Het hoofdstembureau besluit dan over:

  • De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van de politieke partij
  • Het nummeren van de kandidatenlijsten.

De vergadering is openbaar. Omdat we door de coronacrisis niet weten hoeveel mensen bij de vergadering mogen zijn, kunt u de vergadering digitaal volgen via www.waddinxveen.nl/vergadering(externe link). De kandidatenlijsten met de toegekende nummers kunt u daarna bekijken op www.waddinxveen.nl/verkiezingen. Ook kunt u de lijsten bekijken bij de Frontoffice in het gemeentehuis. 

Het hoofdstembureau vergadert op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur. Dan onderzoekt het hoofdstembureau of de kandidatenlijsten goed zijn ingeleverd. Deze vergadering is besloten.

Het hoofdstembureau stelt op maandag 21 maart 2022 de uitslag vast

Dat gebeurt die dag om 10.00 uur in een openbare vergadering in het gemeentehuis. Omdat we door de coronacrisis niet weten hoeveel mensen bij de vergadering mogen zijn, kunt u de vergadering digitaal volgen via www.waddinxveen.nl/vergadering(externe link).

U kunt vragen of u als kiezer bent geregistreerd

Iedereen kan vragen of hij/zij als kiezer goed is geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezing. Als u vindt dat u niet of niet goed bent geregistreerd, kunt u schriftelijk vragen om de registratie te veranderen. 

Heeft u vragen? 

Mail dan naar verkiezingen@waddinxveen.nl. Of bel naar 140182. U vindt alle informatie ook op www.waddinxveen.nl/verkiezingen.