De gemeente Waddinxveen wil een jeugdonderscheiding uitreiken. Deze onderscheiding is voor een jongere tussen de 6 en 18 jaar die zich belangeloos inzet voor een mooier, beter en bekender Waddinxveen.

Hoe werkt het?

Aan jonge talenten die een bijzondere prestatie hebben verricht op het gebied van sport, cultuur, wetenschap of enig ander gebied kan een jeugdonderscheiding worden uitgereikt.

Criteria sport

 • Jeugdige sporters hebben nog een hele topsportcarrière voor zich. Talentvolle jongeren hebben een voorbeeldfunctie voor andere jongeren. De waardering die zij krijgen is een stimulans om door te gaan met het verder ontwikkelen van hun talent.
 • Nederlands kampioen (of podiumplaats) in de hoogste jeugdklasse van de tak van sport in een door de sportbond erkend Nederlands Kampioenschap of eerste plaats bij Europees- en/of Wereldkampioenschap.
 • Woonachtig in Waddinxveen of sportteam is gevestigd in Waddinxveen.
 • De sporter is lid van een bond die rechtstreeks is aangesloten bij NOC*NSF.
 • De genoemde kampioenschappen zijn eigen leeftijds- of gewichtscategorie.
 • De prestatie is behaald in het betreffende kalenderjaar.

Voorbeelden jeugd algemeen

 • Een kind of jongere tussen de 6 en 18 jaar dat/die zich belangeloos inzet voor een mooier, beter of bekender Waddinxveen en daarvoor waardering verdient.
 • Een jeugdige die mantelzorg verleent. Dus regelmatig een familielid of bekende helpt, omdat hij/zij een ziekte of beperking heeft of anderszins hulpbehoevend is. (Zoals regelmatig boodschappen doen voor oma, veelvuldig helpen in het huishouden omdat mama ziek is, een wandeling maken met de buurman in een rolstoel. Maar denk ook aan het helpen van broers en zussen, zodat ze mee kunnen doen met activiteiten).
 • Een jeugdige die een actie opzet voor een goed doel of (extra)activiteiten organiseert voor een vereniging.
 • Een jeugdige die een bijzondere prestatie op cultureel gebied heeft geleverd of voor de samenleving.
 • Het succesvol opzetten en uitvoeren van een bijzonder initiatief of het verrichten van een bijzondere (helden)daad.

Wat moet ik doen?

Jongeren kunnen worden aangemeld t/m 10 november 2021. Kent u een jongere die het afgelopen jaar een sportprestatie heeft neergezet of het afgelopen jaar belangeloos heeft ingezet? Meld dan deze jongere, die deze onderscheiding verdient, via het aanmeldformulier aan.

Meer informatie

De aanmeldingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?