Het is mogelijk om jeugdhulp aan te vragen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (in sommige gevallen kan er sprake zijn van uitgestelde jeugdzorg tot 23 jaar) waarbij sprake is van een opvoed- en opgroeiprobleem, een beperking of gedragsprobleem.

Jeugdhulp is ook gericht op opvoedingsproblemen om het kind, de ouders of de jongere te ondersteunen, te begeleiden, en mogelijkheden te bieden om moeilijkheden te verhelpen of te voorkomen, zodat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Heeft u vragen of hulp nodig bij opgroeien en opvoeden? Via deze link vindt u meer informatie.

Op Wadwijzer kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over jeugd en gezin, wonen, zorg, geld, werk, vervoer actief zijn en jeugd en gezin. Wadwijzer helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

U kunt Wadwijzer bereiken via www.wadwijzer.info of telefonisch via 140182 (werkdagen van 9.00 uur tot en met 17.00 uur).

Hulp bij problemen rondom opgroeien en opvoeden

Indien u doorverwezen bent vanuit WadWijzer naar het Sociaal Team zijn er mogelijkheden om maatwerkvoorzieningen in de vorm van zorg in natura of PGB aan te vragen.

Indien u al een contactpersoon heeft bij het Sociaal Team en een wijziging wilt aanvragen voor jeugdhulp kunt u dit aanvragen via uw DigiD.

Heeft u nog nooit contact gehad met een consulent dan kunt u alleen een aanvraag doen door te bellen met Wadwijzer via 140182.

Verstrekken van individuele hulp/maatwerkvoorziening

Zorg in natura (ZIN)

Als uw kind jeugdhulp krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan moet houden. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. Indien u hulp heeft gekregen voor ZIN, dan wordt de hulp voor u financieel automatisch geregeld.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag van de overheid waarmee u zelf uw zorg of hulp betaalt. Alle voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In een persoonlijk plan kunt u motiveren waarom u niet kiest voor maatwerk in de vorm van Zorg in Natura. Uw contactpersoon uit het Sociaal Team besluit aan de hand van de hulpvraag wat passende hulp is. Als u een PGB krijgt wordt de zorgverlener uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarna online zien wat uw budget is en wat u daarvan heeft uitgegeven. Voordat de hulp start is het belangrijk goede afspraken met uw zorgverlener te maken, zoals wat te doen bij ziekte en vakantie.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182
  • Meld uw probleem: vertel waar u tegenaan loopt.

Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing en zoekt netwerk
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

  • U krijgt, indien nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
  • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
  • Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
  • U geeft akkoord op het beschreven ondersteuningsplan.
  • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Meer informatie

De gemeente streeft binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een ondersteuningsplan naar u toe te sturen. Na ondertekening van dit plan, stuurt de gemeente binnen ongeveer 2 weken een besluit.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein