Is uw inkomen door corona minimaal 25% gedaald? Kunt u daarom uw woonlasten moeilijk betalen? Misschien komt u in aanmerking voor de TONK! Vraag TONK aan!

TONK is een tegemoetkoming in uw woonlasten. Woonlasten zijn bijvoorbeeld:

  • de huur en eventuele servicekosten;
  • het bedrag dat u per maand aan hypotheek betaalt (de hypotheekrente).

Ook als u vermogen hebt, kunt u gebruik maken van deze gift. Een stel hoeft alleen vermogen boven de € 12.590 te gebruiken voor de woonlasten.

Vanaf 1 juli 2021 zijn er wel een paar veranderingen. De TONK is met 3 maanden verlengd en we gaan ervan uit dat u altijd € 430 aan woonlasten zelf kunt betalen. Ook met een inkomen op bijstandsniveau. De voorwaarde dat uw woonlasten minimaal 50% van uw inkomen bedragen, is vervallen.

Kijk ook op de pagina van de tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten of bel met Wadwijzer via 14 0182.