Vertrouwenspersoon Wmo

Home > Inwoners > Wmo / AWBZ > Vertrouwenspersoon Wmo

Vertrouwenspersoon Wmo

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft het college van burgemeester en wethouders twee onafhankelijke vertrouwenspersonen Wmo benoemd.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon Wmo is een onafhankelijke deskundige die ondersteuning kan bieden aan inwoners die een vraag, twijfels of een klacht hebben over de afhandeling van een Wmo-vraag. Je klopt pas aan bij de vertrouwenspersoon als je er via de reguliere procedures van de gemeente niet uitkomt (bijvoorbeeld de klachten- of bezwarenprocedure). De vertrouwenspersoon bieden Waddinxveners een luisterend oor en maken je wegwijs in de wegen die eventueel bewandeld kunnen worden. De vertrouwenspersoon velt geen oordeel over een klacht en gaat vertrouwelijk om met informatie.

De vertrouwenspersoon heeft daarnaast ook als taak om signalen ter verbetering van het beleid door te geven aan de gemeente.

Naast de vertrouwenspersoon kunt u ook gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze cliëntondersteuner kan helpen bij het indienen van een (aan)vraag en bijvoorbeeld meegaan naar het gesprek met de gemeente.

Wie is vertrouwenspersoon Wmo in Waddinxveen?

In de gemeente Waddinxveen is momenteel één vertrouwenspersoon Wmo: Hugo Slootjes 

Hoe kan ik in contact komen met een vertrouwenspersoon?

U kunt de vertrouwenspersoon telefonisch of via een e-mail benaderen.

Hugo Slootjes

Telefoonnummer

0182- 615549

E-mailadres

hupassu@gmail.com

Even voorstellen

Hugo Slootjes

Ik ben Hugo en ben geboren en getogen Waddinxvener. Ik ben met pensioen en zet me al sinds 1985 in voor de Waddinxveense samenleving. Ik ben als bestuurslid actief in de Wmo-raad, Seniorenraad, Wijkplatform Zuid en Oost en bij Stichting Vrijwilligerswerk. Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren aan Waddinxveners die vast zijn gelopen in de nieuwe regels van de Wmo. Ik ga graag met u in gesprek om te zien welke weg bewandeld kan worden.