Vertrouwenspersoon Sociaal domein

Home > Inwoners > Wmo / AWBZ > Vertrouwenspersoon Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Sociaal domein

Woont u in Waddinxveen en krijgt u ondersteuning vanuit het Preventieteam en/of het Sociaal Team? En heeft u een vraag of opmerking over de dienstverlening van een van deze teams? Dan kunt u met uw vragen of klachten terecht bij één van de vertrouwenspersonen.

Wat doet de vertrouwenspersoon Sociaal Domein?

De vertrouwenspersoon Sociaal Domein is een onafhankelijke deskundige die ondersteuning kan bieden aan inwoners die vragen, twijfels of klachten hebben over de afhandeling van een vraag over Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen. Je klopt bij de vertrouwenspersoon aan als je er via de reguliere procedures van de gemeente (bijvoorbeeld de klachten- of bezwarenprocedure) niet uitkomt . De vertrouwenspersoon biedt Waddinxveners een luisterend oor en maakt je wegwijs in de wegen die eventueel bewandeld kunnen worden. De vertrouwenspersoon velt geen oordeel over een klacht en gaat vertrouwelijk om met informatie.

De vertrouwenspersoon heeft daarnaast de taak om signalen ter verbetering van het beleid door te geven aan de gemeente.

Naast de vertrouwenspersoon kunt u ook gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze cliëntondersteuner kan helpen bij het indienen van een (aan)vraag en bijvoorbeeld meegaan naar het gesprek met de gemeente.

Wie is vertrouwenspersoon Sociaal Domein in Waddinxveen?

In de gemeente Waddinxveen zijn vier vertrouwenspersonen:

  • Wendela Alderliesten
  • Jannie de Pater
  • Hugo Slootjes 
  • Harry Weijs

Hoe kan ik in contact komen met een vertrouwenspersoon?

U kunt de vertrouwenspersonen telefonisch of via de e-mail benaderen.

Wendela Alderliesten

wmc.alderliesten@gmail.com

Jannie de Pater

rdepater@tele2.nl

Hugo Slootjes

0182 - 615 549

hupassu@gmail.com

Harry Weijs

06-21 823 756

h.weijs@gmail.com