Wingerd parkeren

Home > Inwoners > Werk in uitvoering > Wingerd parkeren

Wingerd parkeren

Dit item is gearchiveerd op 19-03-2019

Denkt u mee over parkeren aan de Wingerd?

Uit parkeeronderzoeken die in 2014 en 2016 zijn uitgevoerd, blijkt dat de parkeerdruk in de Wingerd hoog is. Eind 2016 is een bewonersenquête uitgegaan, waarmee bewoners konden laten merken hoe zij het parkeren ervaren. De uitkomst is dat de meeste mensen meer parkeerplaatsen willen.

Meedenken over oplossingen

We willen samen met u bekijken hoe we dit kunnen realiseren en vragen mee te denken over oplossingen zodat iedereen prettig woont, kinderen ruimte hebben om te spelen en er genoeg parkeerplaatsen zijn.

Een aantal vragen waar u mee aan de slag kunt:

  • Waar ziet u mogelijkheden om nog meer parkeerplaatsen te maken?
  • Mogen er parkeerplaatsen gemaakt worden in het groen?
  • Heeft u slimme, creatieve ideeën om het parkeerprobleem aan te pakken?

Op de poster onderaan deze tekst ziet u hoe de huidige situatie er nu uitziet, hoeveel woningen en parkeerplaatsen er zijn en waar groen is. De kaart is een hulpmiddel om te zien waar ruimte is voor extra parkeerplaatsen.

Denkt u mee?

U kunt uw reactie mailen naar gemeente@Waddinxveen.nl of een brief sturen aan:

Mevr. M. Kerstens

Gemeente Waddinxveen

Raadhuisplein 1

2741 HR Waddinxveen

Reageren kan tot uiterlijk 23 mei.

Inloopbijeenkomst

We komen graag met u in gesprek en daarvoor organiseren we een inloopbijeenkomst:

Datum: maandag 22 mei

Tijd: van 16.00 uur tot 19.00 uur

Plaats: Gemeentehuis Waddinxveen, Raadzaal

Planning

Alle reacties en ideeën nemen we zoveel mogelijk mee in een voorlopig ontwerp. Begin juni ontvangt u het voorlopige ontwerp met een uitleg. We horen dan graag wat u van het ontwerp vindt, zodat we eind juni een definitief ontwerp kunnen presenteren.

RSS